Agathon čili o moudrosti


Agathon čili o moudrosti

Dámy a pánové,

nezdá se, že by vaše město mělo veliký zájem o vznešené otázky, které máme na programu. Vím, že vás právě zaměstnávají volby do místní bulé a že v takové chvíli není místa pro moudrost, ba ani pro rozum, volby jsou příležitost chytráků.

Právě mně vyklouzlo z úst něco, o čem jsem dosud neuvažoval. Řekl jsem tři slova : chytrost – rozum – moudrost. Všechna tři znamenají jakousi schopnost intelektu, cítím, že mají docela různý smysl, ale stěží bych dovedl říci, čím se liší.

Protiva k chytrosti je hloupost, kdežto protiva k rozumu je bláznivost. Ale co je protiva moudrosti? Jsou myšlenky, jež nejsou ani chytré, neboť jsou příliš prosté, ani nejsou rozumné, ježto se podobají bláznovství, a přece jsou moudré. Moudrost se nepodobá ani chytrosti ani rozumu.

Dejme tomu chytrý politik může býti docela dobře taškář a škůdce republiky, ale rozumným politikem nazveš jen toho, kdo dovede řídit věci k obecnému užitku a chvályhodně, kdežto moudrý politik, to jistě cítíte všichni, zkrátka takovému se říká „otec vlasti“ nebo podobně.

Chytrost je dar nebo talent, rozum je přednost čili síla, ale moudrost je ctnost.

Chytrost je obyčejně krutá, zlomyslná a sobecká, vyhledává na bližním jeho slabost a dovede ji využíti k svému zisku, vede k úspěchu.

Rozum bývá krutý k člověku, ale je spravedlivý k účelům, hledá zisk obecný, najde-li na bližním slabost nebo zpozdilost, hledí ji odstraniti poučením nebo kázní, vede k nápravě.

Moudrost je sama blahovůle a sympatie, nehledá už ani obecný zisk neboť příliš miluje lidi, najde-li slabost či ubohost bližního, odpouští jí a miluje jí, vede k harmonii.

Řekněte si pro sebe mnohokrát a mnohokrát slovo „moudrost“, řekněte si to slovo, když jste v radosti nebo v žalu, unaveni, rozhořčeni a netrpěliví, budete v něm slyšeti smutek, ale už smířený, radost, ale stále a jemně opakovanou, únavu, ale plnou pobídek, trpělivost a odpuštění bez konce, a to vše přátelé, je zvuk rozkošný a teskný, hlas, kterým zvučí moudrost.

 

KAREL ČAPEK KNIHA APOKRYFŮ