Metoda jedné věty


Anglická gramatika


Metoda jedné věty je nejrychlejší metoda, jak si zapamatovat anglická pravidla. Spočívá v tom, že vezmeme anglickou větu, přeložíme ji, osvětlíme si pravidlo, sestavíme si mustr a budeme vyměňovat slova, podle situací, které nás ten den potkají, podle okolností, které ten den nastanou.

Věta na dnešní den:

In today´s lesson, you are going to have a chance to correct some errors in English grammar.

V dnešní lekci budete mít možnost opravit nějaké chyby v anglické gramatice.

Rozbor věty:

In today´s lesson, you are going to have a chance to correct some errors in English grammar.


you are going to – fráze pro plánovanou budoucnost - Ty: chystáš se, máš v  plánu něco udělat, budeš něco dělat, uděláš nebo také Vy: chystáte se, máte v plánu něco udělat, budete něco dělat, uděláte

I´m going to – chystám se, mám v plánu něco udělat, budu něco dělat, udělám
Iˇm going to walk to the town. Chystám se jít do města.

you are going to go – půjdete
you are going to play – budete hrát
you are going to have – budete mít
you are going to have a chance – budete mít šanci
you are going to have a chance to correct – budete mít šanci opravit
you are going to correct - opravíte

he is going to
she is going to
it is going to
we are going to
they are going to

In today´s lesson, you are going to have a chance to correct some errors in English grammar.

you are going to have a chance - budete mít možnost

have a chance – jakási formální vsuvka spíše abstraktní situace (budete mít možnost něco opravit, něco se naučit, dostanete příležitost něco udělat, něco „nehmotného“ někdo Vám pomůže, poradí, vysvětlí)... je možno ji vynechat při konstatování strohého faktu - srovnání:

I´m going to buy some cakes. - Koupím nějaké dorty.

I´m going to have a chance to buy some cakes. - Budu mít možnost koupit nějaké dorty...

… věta dává prostor pro úvahy, tušení, že je nějaká sleva nebo nějaká dobrá cukrárna, kde se musí objednávat, atd...Naše věta v situaci:
1)ve výkladu:
In today´s lesson, you are going to have a chance to correct some errors in English grammar.
                             budete mít možnost opravit nějaké chyby

bude Vám to vysvětleno, budete mít možnost se něco naučit...

2) u zkoušky
In today´s lesson, you are going to correct some errors in English grammar.
                             opravíte nějaké chyby

bez diskusí, udělejte, co umíte...

Pravidla ve větě:

„kde, kdy“, … příslovečné určení času nebo místa, může být jen „kdy“ nebo jen „kde“ nebo obojí, čárka

At school, ...
Today, …
In today´s lesson, ...

„kdo, bude dělat“  … podmět a přísudek - může být jednoduchý i rozvitý, je závislý na okolnostech
                      
jednoduchý:  you will correct – vy opravíte (zrovna mě to napadlo) budete opravovat
                       you are going to correct – vy opravíte (je to naplánováno) budete opravovat
                     
rozvitý: you are going to have a chance to correct – budete mít možnost opravit
                                                                 infinitiv, proto je před ním také „to“
„co“ … předmět – může být určitý i neurčitý, jednotný i množný
             
 neurčitý:  some errors -  nějaké chyby
                 some film – nějaký film, some new film – nějaký nový film, a new film – nový film,               
a film - film


 určitý: the error that I made... – chybu, kterou jsem udělala
            the film that you like – film, který máš rád
            the magazine – ten magazín (řečeno ve větě – myšleno např., co jsem si dnes koupila.. ani to      tam nemusí být napsáno, ale je to jasné)

„v čem“  příslovečné určení nebo doplněk...

Pořadí slov ve větě, která říká, že někdo něco bude dělat.

Kdy(kde), kdo bude dělat co (s kým)kde(kdy)

In today´s lesson, you are going to have a chance to correct some errors in English grammar.             
V dnešní lekci, budete mít šanci opravit nějaké chyby v anglické gramatice.
         

Příklady obměňování slov ve větě:

In today´s lesson, you are going to have a chance to correct some errors in English grammar.
           Kdy                            kdo bude dělat co                                                kde (s kým)

Dneska půjdu na oběd se svou matkou.
(máme to v plánu, často se nevidíme, máme možnost se sejít)

Today, I´m going to have a chance to take a lunch with my mother.


Dnes opoledne si přečtu ten nový časopis doma. 
(koupila jsem si nový časopis a chystám se si ho přečíst, budu mít na to čas)

This afternoon, I´m going to have a chance to read the new magazine at home.Tip: Už ráno si promyslete, jaké situace Vám během dne mohou nastat, co budete dělat a pokud nastane situace, že někde někdo něco bude dělat, pak si složte větu podle pravidla, dohledejte chybějící slovíčka a větu si v duchu opakujte celý den a obměňujte si slovíčka.

Český slovosled je jiný, neuvažujte, jak bychom to řekli my, nýbrž, jak by to řekli oni.


Have a nice day

Vaše Ladislava@LifeLagune