Odpustit znamená Pochopit

"Budiž ti odpuštěno."
"Hm. Co ty mi máš jako vodpouštět?"

Odpuštění je v podstatě velmi jednoduchá věc, pokud ovšem přijdeme na to, jak.

Neznamená to zapomenout nebo to prostě přejít či se s tím smířit.

To funguje možná na chvilku, ale v tu nejnevhodnější chvíli to na nás zase od někud vyskočí, někdo do toho rypne nebo nám to něco připomene.

Odpuštění znamená pochopení.

Pochopení toho, proč nám dotyčný ublížil, jaký to mělo důvod.

Podle mě nejsou lidé z podstaty zlé bytosti, ale vlivem výchovy, prostředí a dalších působících faktorů se jejich mysl "přizpůsobuje" okolnostem. Nastavují se vzorce, programy, reakce...

A díky (nebo spíš bohužel) tomuto "přizpůsobení" se člověk chová, tak jak se chová.
A pokud my "ublížení" vyluštíme ten "životní kriskros trýznitele" zjistíme, že on jen zrcadlí to, co zná (z drtivé většiny nevědomky).

Nakonec můžeme dojít i k uvědomění toho, že ten kdo by tu měl být litován a komu by mělo být pomoženo, nejsme my, ale on. My jsme prostě byli jen "na ráně".

Ve chvíli kdy pochopíme jeho trápení, mu dokážeme odpustit.

Pak už samozřejmě záleží, zda ten dotyčný je ochoten se sebou něco dělat nebo jestli bude lepší se od něj vzdálit.


IMAGE: