Poločas rozpadu hněvu protivcova


To už se tak někdy stane, že se v člověku seskupí směs všech "blbejch" nálad, které jsou na tomto světě k mání. Člověka v takovémto stavu duševního rozpolcení můžeme nazývat třeba Protivec a je pěkné, jak na něm můžeme vědecky pozorovat fáze rozpadu myšlenkového marastu.

Tento děj probíhá na jednom zvoleném způsobu vybití negativní energie, kdy postupně odcházejí z těla i mysli jeden patos za druhým. Je ovšem třeba zvolit vhodnou aktivní aktivitu. :)

Jednou takovou možností je jít si zahrát tenis. I zde je důležité nezapomenout na potřebné vybavení. Protivcovi stačí raketa a tenisák, vy si ale rozhodně musíte s sebou vzít také jistou dávku bystrosti a postřehu a hojnou dávku trpělivosti, budete ji potřebovat víc než samotný nástroj hry. Hra začíná nevinně, dalo by se to nazvat první fáze rozpadu nevraživosti. To se Protivec snaží hrát tenis. Tato fáze trvá jen několik okamžiků, během nichž vzplane v jeho mysli agresivní hněv a nastane fáze dvě.

Zde se vám bude hodit ona bystrost a postřeh. Někdo by si mohl myslet, že jí bude zapotřebí k vybrání úderů, nikoliv, to je velký omyl, bude ji zapotřebí k holé ochraně vlastního života. Jediné o co půjde, je hbité a včasné vyhýbání se nevybratelným prudkoprudkým smečím narážejících na stěnu a vracejících se stejně prudce na vaše záda. Ku spokojenosti Protivcově, je vhodné imitovat pokusy o vybírání těchto úderů chvatným přebíháním a mácháním raketou na všechny strany, tento efekt znásobíte, budete-li každý úder očekávat v až přehnaně ukázkovém tenisovém předklonu, poskakujíce z nožky na nožku.

Protivec uspokojen vědomím, že ať se snažíte sebevíc, totálně vás rozdrtil, nechá svůj hněv odplout z mysli a nastává fáze tři. Tato fáze by se dala nazvat "Poločas rozpadu hněvu protivcova", neboť je to fáze nejdůležitější a záleží na ní úspěch celé operace. Nyní je třeba zaktivovat všechnu trpělivost, kterou je člověk schopen ze sebe vydolovat, neboť bacením protivce raketou přes hlavu a popuzený odchod z hřiště by zmařil dosavadní úspěch zvládnutí fáze dvě, a o tom, že byla úspěšná, svědčí fakt, že jste ji přežili, možná trochu víc zadýcháni, ale ve zdraví. Apeluji znovu a velmi důrazně na vaši trpělivost, o tu jedinou ve fázi tři půjde, je radno se na ni zcela soustředit a přehlížet chování Protivcovo. Jeho laxní a nezúčastněné pohyby, zvýrazněné kyselými ksichtíky a znuděnými úšklebky, kterými říká, jak ho to nebaví a že v žádném případě nehodlá udělat rychlejší pohyb vás musí ponechat zcela v klidu. Nechává míče kolem sebe proletět a jen lehkým náznakem mávnutí rakety připomene, že jste na tenise. Tím by vás mohl přivést k šílenství a všechen vztek, který jste pracně dostali ven ve fázi dvě, a který se vznáší ve vzduchu jako hladový sup, by mohl přeskočit na vás. Je tedy třeba zachovat klid a nahrávat mu co nejpřesněji, aby se trefil a vy nemuseli běhat moc daleko pro míč a nebo čekat nekonečně dlouhé minuty, než se pro něj neochotně došourá. A šourá se prakticky nepřetržitě, čímž vás udržuje ve stavu permanentního napětí a zkouší, kam až vaše trpělivost sahá.

 

Tato fáze závisí nejen na trpělivosti, ale také na tom, jak moc vám na protivcovi záleží. Pokud tuto fázi přečkáte, nastane fáze čtyři, kdy si protivec uvědomí svoji pošetilost a začne hrát tenis. Odcházíte spokojeni, očištěni a obohaceni o pocit sounáležitosti vstříc koloběhu všedních dnů, které vás obdobím klidu a pohody, pomalu, ale jistě přivedou do stavu, kdy bude třeba zvolit opět nějaký vhodný druh aktivní aktivity. To už ovšem absolvujete připraveni.


Vaše Ladislava®LifeLagune


 

 

IMAGE: