Úryvek LEO BUSCAGLIA - Milujte se

Rýmička už se mě konečně pouští a já se začetla do další knížky. Tentokrát Leo Buscaglia - MILUJTE SE.

Láska, něžnost, soucit, péče, sdílení a nacházení souvislostí – nejživotodárnější lidské pohnutky.

Bez těchto hodnot je život prázdný, i kdybychom se těšili nejlepšímu zdraví, měli ten nejpohodlnější domov a nejzávratnější bankovní konto.

Přestože jsme si toho vědomi, věnujeme pramálo času rozvíjení těchto hodnot. Ve skutečnosti žijeme ve společnosti, v níž slova jako láska a oddanost byla degradována na sentimentální, staromódní nesmysl. Skeptikové jsou až příliš pohotoví a schopní kousavými výroky duchaplně zesměšnit ty, kteří stále ještě hovoří o zlomených srdcích, o zničující samotě, tajemných cestách a moci lásky.

Jestliže milujete, jste považováni za naivní. Jestliže jste šťastni, pokládají vás za frivolní prosťáčky. Jste-li velkodušní a altruističtí, podezírají vás. Jestliže věříte, jste pokládáni za blázny. Jestliže se snažíte být tím vším dohromady, označí vás za podvodníky. Toto uštěpačné stanovisko má mnoho společného s výchovou společnosti, sestávající z lhostejných, neosobních lidí, kteří jsou příliš rafinovaní, než aby se přiznali ke zmatku a pocitu, že jsou nešťastní, a kteří jsou příliš zapleteni ve svém já, než aby kvůli tomu něco dělali. Toto stanovisko zavinilo, že se až do dnešních dnů zachovala osamělost a izolace a že byla odňata cena základním lidským hodnotám.

Došlo k tomu i přesto, že se během uplynulých let nahromadila rozsáhlá vědecká a literární díla, která dokazují, že vztahy mezi lidmi mají význam, že důvěrný vztah je nezbytný k zachování dobrého, plodného života, že láskyplný dotyk nebo srdečný smích mohou léčit, že pozitivní vztah k lidem přináší fyzické, psychické a duchovní blaho.


IMAGE: