Image -


Klubový řád


1. Členové neposkytují klíče a hesla třetím osobám.

2. Členové si mohou přivést doprovod (přátele, manželku, atd.), ale bez RC auta. S autem pouze jednou, v rámci ukázky a propagace klubu - příště se buď přidá do klubu, nebo může navštěvovat veřejné akce.

3. Při návštěvě klubu mimo veřejné akce, člen zapíše počty zkonzumovaného jídla a pití do bufetové knihy (vyúčtování bude asi 1x měsíčně). Na veřejných akcích to má na starosti obsluha bufetu.

4. Při návštěvě klubu mimo veřejné akce, si členové po sobě uklízejí a myjí nádobí. Je li třeba, i zametou.

5. Při odchodu každý zkontroluje řádné vypnutí spotřebičů a uzamčení klubovny.

6. Majitelé psů zamezí jejich vstup do klubovny a před odchodem uklidí venku případné bobky.

7. Výše příspěvku na 1 rok:
- Dospělí 1200,- Kč + cena za klíč od vrat.
- Mladiství 15 - 18 let 600,- Kč + cena za klíč od vrat. Vstup do klubovny pouze s dospělým členem.
- Děti do 15 let zdarma (bez klíčů, vstup do klubu pouze s dospělým členem)

8. Předseda klubu má právo odmítnout přihlášku do klubu.

9. Předseda klubu má právo vyloučit člena za hrubé porušování klubového řádu.

10. Pokud má člen chuť něco udělat, nebo předělat, ať už na dráze nebo na klubovně, tak se napřed domluví s vedením klubu. Vklady do zvelebování klubu jsou dobrovolné, nevratné a neposkytují žádné majetkové nároky.

11. Člen nemá vůči klubu žádné jiné povinnosti.

12. Klubovna, oplocení a zázemí klubu je výhradním vlastnictvím majitele pozemku. Členské  příspěvky jsou používány na zájmovou činnost a nezajišťují přispěvatelům žádná vlastnická práva.

13. Člen má právo navštěvovat klub za účelem zájmové RC činnosti při zachování pravidel slušného chování, morálních zásad, ochrany vytvořeného prostředí a udržování čistoty a pořádku. 
Všechny příspěvky budou použity na provoz a rozvoj klubu.


            RC TOP GEAR